Mariëtte Huizinga, Ph.D.

Goed universitair onderwijs, zónder bureaucratisering

In de NRC onderwijsblog van 15 oktober jl. protesteert De Jonge Akademie (DJA) tegen de tijdrovende bureaucratie rondom onderwijs. In onze ogen was deze bijdrage een gemiste kans om te benadrukken dat onderwijsverbeteringen die de afgelopen decennia zijn ingezet hebben geleid tot grote sprongen voorwaarts. Dat alles wegzetten als nodeloze bureaucratisering is een karikatuur die het universitair onderwijs geen goed doet. Docentprofessionalisering en het meten van onderwijskwaliteit leveren een belangrijke bijdrage aan hoogwaardig universitair onderwijs, en is ook mogelijk zonder te verzanden in bureaucratisering.

Read more